Предписание № 35464 от 31.12.2019 г.

Предписание № 33359 от 16.12.2019 г.

Предписание № 15/160-Э/3 от 18.11.2019 г.

Предписание № 15/160-Э/2 от 18.11.2019 г.

Предписание № 15/160-Э/1 от 18.11.2019 г.

Роспотребнадзор